Privacy PolicyPrivacy beleid van Stanza Bouw B.V.

Deze website is eigendom van Stanza Bouw B.V., gevestigd aan Newtonstraat 29, 1704 SB Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stanza Bouw B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder KvK nummer: 37072877. Hierna te noemen als Stanza Bouw B.V..


Contactgegevens:
https://www.stanzabouw.nl, Newtonstraat 29, 1704 SB Heerhugowaard, +31 0725722062
J.J.M. Appelman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stanza Bouw B.V.,
hij is te bereiken via info@stanzabouw.nl


GDPR / AVG

Deze website is eigendom van Stanza Bouw B.V., gevestigd aan Boijlerweg 35, 8392 NB Boijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Stanza Bouw B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder KvK nummer: 37123694. Hierna te noemen als Stanza Bouw B.V..


Contactgegevens:
https://www.stanzabouw.nl, Boijlerweg 35, 8392 NB Boijl, +31 0621263882
B. M. van den Brink is de Functionaris Gegevensbescherming van Stanza Bouw B.V.,
zij is te bereiken via info@stanzabouw.nlGDPR / AVG

In mei 2018 is de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. In Nederland wordt dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan niet meer van toepassing. Op dit moment hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Vanaf 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele EU. Iedereen die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door middel van een website, CRM of interne database is verplicht om aan de nieuwe verordeningen te voldoen.


Impact op SSL
Door de invoering van de GDPR wordt het gebruik van https verplicht, als we persoonsgegevens verzamelen via online webformulieren of per e-mail. Dit zorgt ervoor dat het internetverkeer tussen bezoekers van onze website en onze servers niet kan worden onderschept. Als we geen HTTPS gebruiken is de beveiliging van persoonsgegevens die worden verstuurd niet gegarandeerd. Gebruik van een SSL Certificaat is onderdeel van onze maatregelen om te voldoen aan deze verordening.


Persoonsgegevens die Stanza Bouw B.V. verwerkt
Stanza Bouw B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • – Voor- en achternaam
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres
 • – IP-adres
 • – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • – Locatiegegevens
 • – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • – Internetbrowser en apparaat type
 • – Bankrekeningnummer (indien dit met ons gedeeld wordt)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stanzabouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag Stanza Bouw B.V. persoonsgegevens verwerkt
Stanza Bouw B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Verzenden van onze nieuwsbrief
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • – Stanza Bouw B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • – Stanza Bouw B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • – Stanza Bouw B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Stanza Bouw B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stanza Bouw B.V.) tussen zit. Stanza Bouw B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google AdWords, Google Analytics en Facebook.

Google Analytics cookies
Stanza Bouw B.V. maakt gebruik van Google Analytics om anoniem verkeergegevens te verzamelen van bezoekers. Deze meting vindt plaats op basis met behulp van cookies en wordt gebruikt voor het verbeteren van de dienstverlening.

Meer informatie over de gegevens die Google Analytics van u bijhoudt, kunt u vinden in het Privacy Centrum van Google Analytics. U kunt bij Google ook het volledige Google Privacy vinden. Daarin vindt u alle gegevens die Google over u verzamelt.

Remarketing cookies
Stanza Bouw B.V. behoudt zich het recht voor om remarketing (ook wel retargeting genoemd) in te zetten. Dit houdt in dat uw browser een cookie plaatst op het moment dat u stanzabouw.nl of één van de subpagina’s bezoekt. Deze cookie zorgt ervoor dat u op externe sites advertenties te zien krijgt over stanzabouw.nl. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u zich afmelden voor deze advertenties. Dit kunt u doen op de website van het Network Advertising Initiative.

Op de website van het Network Advertising Initiative kunt u zich afmelden door op “select all” te klikken. U kunt daarna op “submit” klikken om u uit te schrijven voor alle grote advertentiebedrijven die remarketing/retargeting aanbieden.


Cookies Uitschakelen
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. U kunt meer informatie vinden over het uitschakelen van cookies in uw browser op de website van de ontwikkelaars van uw browser:

Google heeft, om websitesbezoekers meer invloed te geven, een Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze Add-on voorkomt dat er gegevens over uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie naar andere webanalytics software wordt verstuurd.


Websites van derden
Wanneer je klikt op een Social Media button (zoals LinkedIn), dan is het mogelijk dat de beheerders van deze website je persoonsgegevens verzamelen.

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stanza Bouw B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Google Analytics 50 maanden, Google AdWords maximaal 540 dagen, Facebook maximaal 365 dagen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Stanza Bouw B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stanza Bouw B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Datalek
Stanza Bouw B.V. zal binnen 24 uur nadat zij hiervan op de hoogte is geraakt, de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen van iedere veiligheidsinbreuk of ieder integriteitsverlies met aanzienlijke gevolgen voor de verleende vertrouwensdienst of voor de persoonsgegevens die daarmee worden beheerd. Indien de veiligheidsinbreuk of het integriteitsverlies naar verwachting negatieve gevolgen zal hebben voor een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie een vertrouwensdienst is verleend, stelt Stanza Bouw B.V. ook de natuurlijke persoon of de rechtspersoon onmiddellijk in kennis van de veiligheidsinbreuk of het integriteitsverlies.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stanza Bouw B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stanza Bouw B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stanza Bouw B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stanzabouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stanza Bouw B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stanza Bouw B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stanzabouw.nl

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze contact pagina. Indien u van mening bent dat stanzabouw.nl niet in overeenstemming is met dit privacy beleid, neem dan contact met ons op.

Cookies

Een "cookie" is een klein tekstbestand met informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden puur voor technische doeleinden gebruikt om het gebruik van de webpagina te vergemakkelijken. De permanente cookie bewaart een bestand permanent op uw computer. Deze kan daarna worden gebruikt om een webpagina te personaliseren op basis van uw keuzes en voorkeuren. Daarnaast zijn er de zogenaamde "sessiecookies". Als u een website bezoekt, worden er sessiecookies tussen uw computer en de server verzonden om toegang te krijgen tot informatie. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org.

Stanza Bouw B.V. gebruikt de volgende cookies op deze website (achter de naam van de cookie staat tussen haakjes vermeld hoelang de cookie wordt bewaard):
.ASPXROLES (sessie) – Cookie voor het opslaan van rolnamen voor ingelogde gebruikers. Wordt gebruikt voor het herkennen van de rollen van de ingelogde gebruikers. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
.ASPXAUTH (sessie) – Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker al dan niet gemachtigd is, wordt alleen ingesteld nadat een gebruiker is ingelogd. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
.EPiServerLogin (sessie) – Wordt gebruikt om de ingelogde gebruiker te herkennen. Wordt gebruikt om te weten welke gebruiker is ingelogd. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
backgroundImageIndex (sessie) – Wordt gebruikt voor de referentiestartpagina om de startafbeelding van de diashow in te stellen.
ASP.NET_SessionId (sessie) – ASP.NET gebruikt deze cookie om vast te stellen welke verzoeken bij een bepaalde sessie horen. Deze cookie maakt het mogelijk om gebruikers te onthouden en te onderscheiden. Wordt alleen gebruikt op websites met wachtwoord beveiligde onderdelen.
accountIndex (1 jaar) – Wordt gebruikt voor het bijhouden van de actieve account. Wordt alleen gebruikt op websites met een geactiveerde interne e-shop. Bovendien geven we bepaalde derde partijen toestemming om cookies van derden op deze website te plaatsen en er toegang tot te verkrijgen. Het gaat daarbij om de volgende bedrijven:

Google Analytics
Google Analytics, onze tool voor het bijhouden van webstatistieken om informatie over bezoeken en bezoekers aan de website op te slaan, plaatst de volgende cookies. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren:
_utma (2 jaar)
_utmz (6 maanden)
_utmc (sessie)
_utmb (30 min)

Copyright

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stanza Bouw B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stanza Bouw B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Stanza Bouw B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Switch Media aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stanza Bouw B.V.. De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht.

Disclaimer

Algemeen
Stanza Bouw B.V. (Kamer van Koophandel 37072877), hierna te noemen Stanza Bouw B.V., verleent u hierbij toegang tot stanzabouw.nl (de website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. Stanza Bouw B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stanza Bouw B.V..

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stanza Bouw B.V..

Stanza Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder inbegrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Privacy

In het algemeen verzamelt Stanza Bouw B.V. uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt. Wij krijgen die informatie bijvoorbeeld van bezoekers die zich voor bepaalde onderdelen van de website willen laten registreren, een sollicitatie plaatsen of een publicatie bestellen. Wanneer een bezoeker ons dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt. Ons privacybeleid staat niet toe, dat persoonlijke informatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze website. Wij zijn ons er van bewust dat de informatie waardevol is. Wij treffen dan ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken.

Social Media Widgets

De website kan social media widgets gebruiken om het gebruikers mogelijk te maken content van onze website te delen op diverse sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.). Om inzicht te krijgen in de manier waarop en welke informatie wordt verzameld, en welke cookies door derden worden geplaatst, raadpleegt u het privacybeleid van het bijbehorende sociale netwerk.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw webbrowser zo instellen dat u het opslaan van cookies automatisch weigert of dat u iedere keer geïnformeerd wordt als een website toestemming vraagt voor het opslaan van een cookie. Eerder opgeslagen cookies kunnen ook gewist worden via de webbrowser. Raadpleeg de helppagina's van uw webbrowser voor meer informatie. Sommige delen of functies van deze websites zijn echter afhankelijk van cookies en werken wellicht niet als u cookies verwijdert of weigert.